U cilju da ispunimo sve zahteve naših klijenata (pravnih i fizičkih lica) kao i da pokrijemo sve moguće rizike, nudimo sva životna i neživotna osiguranja, od kojih ističemo:

Životno osiguranje

Mešovito životno osiguranje
Riziko osiguranje
Osiguranje lične rente

Osiguranje imovine

Osiguranje od požara i drugih opasnosti
Osiguranje mašina od loma
Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva
Osiguranje objekata u izgradnji i objekata i opreme u montaži
Osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i drugih opasnosti (šomaž)
Kombinovano osiguranje računara, tehnike i slične opreme
Kolektivno osiguranje kuće/stana od požara i drugih opasnosti
Osiguranje stvari domaćinstva

Osiguranje lica

Dopunsko zdravstveno osiguranje
Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – nezgode
Putničko zdravstveno osiguranje (turistička putovanja ili poslovne boravke u inostranstvu-obavljanje delatnosti u inostranstvu)

Osiguranje motornih vozila

Osiguranje od auto-odgovornosti (obavezno osiguranje pri registraciji vozila)
Potpuno kasko osiguranje vozila
Delimično kasko osiguranje motornih vozila za slučaj sudara

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti
Osiguranje produktne odgovornosti

Osiguranje poljoprivrede

Osiguranje useva i plodova
Osiguranje životinja

Osiguranje transporta

Osiguranje robe (stvari) u transportu – kargo
Osiguranje od odgovornosti vozara u domaćem i meunarodnom transportu, po CMR konvenciji
Osiguranje plovnih objekata (kasko)
Osiguranje od opasnosti izazvanih prevozom opasnih materija