PRORISK d.o.o. obuhvata kompletne usluge i konsalting iz oblasti osiguranja, prilagođeno Vašem poslovanju i “skrojeno” po meri Vašeg preduzeća.

Dugogodišnje poslovno iskustvo osnivača i zaposlenih, kako u sferi osiguranja tako i bankarstva, garantuje kvalitetno definisanje rizika koje okružuje našeg klijenta i njegovo poslovanje, pronalazeći uvek adekvatno i kvalitetno osiguravajuće pokriće.

Kao profesionalci u osiguranju, mi za svoje klijente obezbeđujemo:

– pripremu zahteva za ponude adekvatnog osiguranja od osiguravača
– pripremu pregleda polisa
– ukazivanje na detalje ponuđenih pokrića
– analizu postojećih osiguravajućih pokrića
– organizaciju pregleda rizika
– prepoznavanje rizika i klijentovih potreba
– savete u vezi standardnih i nestandardnih vrsta osiguranja
– učestvovanje i asistiranje u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta
– praćenje promena na tržištu osiguranja i obaveštavanje klijenata o novonastalim situacijama

Nudimo Vam širok spektar usluga koje će Vaše poslovanje učiniti sigurnijim i to bez ikakve dodatne nadoknade – sve naše usluge su besplatne!

Da bi Vas što više približili svetu osiguranja i obogatili Vas sa definicijama osiguranja, dole su navedeni pojedini izrazi koji se svakodnevno koriste:

Ugovarač osiguranja (Klijent)– fizičko ili pravno lice koje uz učešće posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju zaključuje ugovor o osiguranju sa osiguravajućim Društvom.

Osiguranik (Korisnici) – fizičko ili pravno lice, u čiju korist se zaključuje ugovor o osiguranju, odnosno kome pripada naknada iz osiguranja. U svojstvu ugovarača osiguranja i osiguranika, u većini slučajeva se javlja  jedno te isto lice.

Društvo za posredovanje ili zastupanje u osiguranju – pravno lice osposobljeno za poslove u osiguranju za koje je dobilo saglasnost i dozvolu (licencu) Narodne banke Srbije za obavljanje delatnosti u osiguranju, koje je kao privredno društvo registrovano i u Agenciji za privredne registre.

Osiguravajuće društvo ili Osiguravač – pravno lice, kome je delatnost osiguranje, ili privredno društvo za osiguranje, sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju.
Osiguravač prihvata sve obveze koje je preuzeo ugovorom o osiguranju, a to su razni oblici isplate ugovorenih suma ili naknada, koji su detaljno definisani polisom osiguranja i uslovima osiguranja.

Polisa osiguranja – osnovna pismena isprava koja prati posao osiguranja, određujući prava i dužnosti učesnika u ovom poslu. Polisa se izdaje na obrascu koji sastavljaju osiguravači i koji je prilagođen određenoj vrsti osiguranja. Neophodno je da sadrži bitne elemetne: ugovorne strane, predmet osiguranja (osigurano lice ili osigurana stvar), suma osiguranja (iznos na koji je predmet osiguranja osiguran), osigurani rizici, period trajanja osiguranja i vreme pokrića, premija – svota osiguranja, datum izdavanja, dinamika placanja premije.

Predmet osiguranja – može biti lice, stvari ili imovina (pokretna ili nepokretna), poljoprivredni usevi ili životinje, ili bilo koji drugi imovinski interesi

Premija osiguranja – novčani iznos, koji je Osiguravač odredio, odnosno koju je Ugovarač osiguranja dužan platiti kao naknadu za obezbeđenje osiguravajuće zaštite.