Zastupamo najveća osiguravajuća društva registrovana na području Republike Srbije i sa velikim zadovoljstvom i visokim stepenom profesionalnosti, poslujemo sa svakim od dole navedenog. U nameri da našim klijentima uvek pružimo najbolju ponudu, želimo da proširimo lepezu naših partnera i proširimo svoje kontakte i poznanstva, stupimo u saradnju sa što većim brojem vodećih osiguravajućih društava.

1. AS Osiguranje a.d.o. Beograd
2. Basler Osiguranje a.d.o. Beograd
3. DDOR Novi Sad a.d.o.
4. Delta Generali Osiguranje a.d.o. Beograd
5. Dunav Osiguranje a.d.o. Beograd
6. Sava Osiguranje a.d.o. Beograd
7. Uniqa Osiguranje a.d.o. Beograd
8. Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o. Beograd